สอบถาม สำรองที่นั่ง

Hotline :
094 928 2665
Office :
02 898 1024
02 898 2470

รับจัดกิจกรรม

INDOOR
OUTDOOR
MC

ปาร์ตี้ คอนเสิร์ต

การแสดง
คอนเสริ์ตศิลปินต่างๆ
เวที, เครื่องเสียง

สปอร์ตเดย์

รับจัดกิจกรรม แบบ

- INDOOR 
- OUTDOOR
- MC (Master of Ceremonies)
- กรรมการ และ อุปกรณ์การแข่งขัน

บริการพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม อัตราค่าบริการ .....CASE BY CASE

สนใจ ติดต่อ...