ทัวร์เทศกาลในประเทศแนะนำ

AS-N.05 ...เชียงใหม่-เชียงราย: ดอยสุเทพ - อ่างขาง - แม่สลอง

AS-N.05 ...เชียงใหม่-เชียงราย: ดอยสุเทพ - อ่างขาง - แม่สลอง

.. 5 วัน 4 คืน .. โดยรถโค้ชปรับอากาศ    

 ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 
 เที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย ... ล้านนาคลาสสิค


วันแรก     :  กทม. – นครสวรรค์ – เชียงใหม่
วันที่สอง  : 
พระบรมธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – วัดเจดีย์หลวง ดอยอ่างขาง
วันที่สาม  : 
สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง – น้ำพุร้อนฝาง – วัดท่าตอน – ไร่ส้มธนาธร
                 – ดอยแม่สลอง

วันที่สี่     :  ดอยตุง – ช้อปปิ้งแม่สาย – วัดร่องขุ่น – เชียงรายไนท์บาร์ซ่า

วันที่ห้า   :  เชียงราย – กทม.

 

.. พัก รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง ดอยอ่างขาง 1 คืน ..

และ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง 1 คืน


เดินทางวันที่  :  29 ก.ค. - 2 ส.ค. 58   ราคา 8,590.- บาท   อ่านต่อ...   รหัสทัวร์ AS-N.05


AS-N.05 ...เชียงใหม่-เชียงราย: ดอยสุเทพ - อ่างขาง - แม่สลอง

AS-N.05 ...เชียงใหม่-เชียงราย: ดอยสุเทพ - อ่างขาง - แม่สลอง

.. 5 วัน 4 คืน .. โดยรถโค้ชปรับอากาศ    

 ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 
 เที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย ... ล้านนาคลาสสิค


วันแรก     :  กทม. – นครสวรรค์ – เชียงใหม่
วันที่สอง  : 
พระบรมธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – วัดเจดีย์หลวง ดอยอ่างขาง
วันที่สาม  : 
สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง – น้ำพุร้อนฝาง – วัดท่าตอน – ไร่ส้มธนาธร
                 – ดอยแม่สลอง

วันที่สี่     :  ดอยตุง – ช้อปปิ้งแม่สาย – วัดร่องขุ่น – เชียงรายไนท์บาร์ซ่า

วันที่ห้า   :  เชียงราย – กทม.

 

.. พัก รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง ดอยอ่างขาง 1 คืน ..

และ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง 1 คืน


เดินทางวันที่  :  29 ก.ค. - 2 ส.ค. 58   ราคา 8,590.- บาท   อ่านต่อ...   รหัสทัวร์ AS-N.05


AS-N.02 ...เชียงใหม่-เชียงราย: ดอยสุเทพ - อ่างขาง - แม่สลอง

AS-N.02 ...เชียงใหม่-เชียงราย: ดอยสุเทพ - อ่างขาง - แม่สลอง

.. 3 วัน 2 คืน .. โดยสายการบินแอร์เอเชีย     

 ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 
 เที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย ... ล้านนาคลาสสิค


วันแรก    :  พระบรมธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – ดอยอ่างขาง
วันที่สอง  : 
สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง – น้ำพุร้อนฝาง – วัดท่าตอน – ไร่ส้มธนาธร
                 – ดอยแม่สลอง

วันที่สาม  :  ดอยตุง – ช้อปปิ้งแม่สาย – วัดร่องขุ่น – เชียงรายไนท์บาร์ซ่า


.. พัก รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง ดอยอ่างขาง 1 คืน ..

และ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง 1 คืน


เดินทางวันที่  :  30 ก.ค. - 1 ส.ค. 58   ราคา 13,990.- บาท   อ่านต่อ...   รหัสทัวร์ AS-N.02


AS-S.01 ...พังงา - พีพี - ภูเก็ต - ภูเก็ตแฟนตาซี

AS-S.01 ...พังงา - พีพี - ภูเก็ต - ภูเก็ตแฟนตาซี

 .. 3 วัน 2 คืน .. โดยสายการบินแอร์เอเชีย     

 ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี 


เที่ยวพังงา - พีพี - ภูเก็ต - ภูเก็ตแฟนตาซีวันแรก     :  ภูเก็ต – อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา – เกาะปันหยี – แหลมพรหมเทพ
วันที่สอง  :  เกาะพีพี – อ่าวมาหยา (หรืออ่าวลิง) – อ่าวโล๊ะซามะ – ถ้ำไวกิ้ง – ภูเก็ตแฟนตาซี
วันที่สาม  :  วัดฉลอง – สักการะพระใหญ่ – แวะซื้อของฝาก 

 

.. พัก Patong Beach Hotel 2 คืน ..


เดินทางวันที่  :  30 ก.ค. - 1 ส.ค. 58   ราคา  14,990.- บาท   อ่านต่อ...   รหัสทัวร์ AS-S.01


ราคา  14,990.- บาท
AS-N.02 ...เชียงใหม่-เชียงราย: ดอยสุเทพ - อ่างขาง - แม่สลอง

AS-N.02 ...เชียงใหม่-เชียงราย: ดอยสุเทพ - อ่างขาง - แม่สลอง

.. 3 วัน 2 คืน .. โดยสายการบินแอร์เอเชีย      

 ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 
 เที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย ... ล้านนาคลาสสิค


วันแรก    :  พระบรมธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – ดอยอ่างขาง
วันที่สอง  : 
สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง – น้ำพุร้อนฝาง – วัดท่าตอน – ไร่ส้มธนาธร
                 – ดอยแม่สลอง

วันที่สาม  :  ดอยตุง – ช้อปปิ้งแม่สาย – วัดร่องขุ่น – เชียงรายไนท์บาร์ซ่า


.. พัก รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง ดอยอ่างขาง 1 คืน ..

และ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง 1 คืน


เดินทางวันที่  :  30 ก.ค. - 1 ส.ค. 58   ราคา 13,990.- บาท   อ่านต่อ...   รหัสทัวร์ AS-N.02


AS-N.01 ...เชียงใหม่-เชียงราย: อินทนนท์ - อ่างขาง - แม่สลอง

AS-N.01 ...เชียงใหม่-เชียงราย: อินทนนท์ - อ่างขาง - แม่สลอง

.. 4 วัน 3 คืน .. โดยสายการบินนกแอร์หรือแอร์เอเชีย      

 ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 
 เที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย ... ล้านนาคลาสสิค

 

วันแรก    :  ดอยอินทนนท์ – น้ำตกวชิรธาร – พระธาตุดอยคำ – คุ้มขันโตก
วันที่สอง  :  พระบรมธาตุดอยสุเทพ – วัดเจดีย์หลวง – วัดพระสิงห์ – ดอยอ่างขาง
วันที่สาม  :  สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง – น้ำพุร้อนฝาง – วัดท่าตอน – ไร่ส้มธนาธร
                 – ดอยแม่สลอง
วันที่สี่     :  ดอยตุง – ช้อปปิ้งแม่สาย – วัดร่องขุ่น – เชียงรายไนท์บาร์ซ่า


.. พัก De Lanna Hotel Chiangmai 1 คืน , รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง ดอยอ่างขาง 1 คืน ..

และ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง 1 คืน


เดินทางวันที่  :  30 ก.ค. - 2 ส.ค. 58   ราคา 15,990.- บาท   อ่านต่อ...   รหัสทัวร์ AS-N.01

 

ภูเก็ต -อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา-เกาะปันหยี แหลมพรหมเทพ

สนามกอล์ฟ/กอล์ฟทัวร์

จีน : ปักกิ่ง เฉินตู เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง..

ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน / - สกีเซ็นเตอร์ / - หลงชิงเสีย

E-mail Print

pek01 2010-07-14

tg

ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - ถนนเฉียนเหมิน

5 วัน 4 คืน บิน TG พัก 4 ดาว


*    เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
*    ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง
*    ช้อปปิ้ง... ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนหวังฟู่จิ่ง และตลาดรัสเซีย
*    พักโรงแรมระดับ 4 ดาว...พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ ...กายกรรมปักกิ่ง

ก.ค. 58  :  01-05                 ราคา 23,900.-  บาท

ส.ค. 58  :  08-12                 ราคา 25,900.-  บาท

ก.ย. 58  :  16-20, 23-27       ราคา 25,900.-  บาท

ต.ค. 58  :  08-12, 14-18       ราคา 26,900.-  บาท

                 21-25                ราคา 29,900.-  บาท   อ่านต่อ...pek01 2010-07-14

ca

ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สุสาน 13 กษัตริย์

5 วัน 3 คืน บิน CA พัก 4 ดาว


*    เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
*    ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง...ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีน
                                        ในยุคราชวงศ์หมิง
*    ชมสุสาน 13 กษัตริย์...ที่ฝังพระบรมศพของจักรพรรดิจีน 13 รัชกาล ในสมัยราชวงศ์หมิง
*    ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี
*    ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนหวังฟู่จิ่ง และตลาดรัสเซีย
*    พักโรงแรมระดับ 4 ดาว...พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ...กายกรรมปักกิ่ง

มิ.ย. 58  :  17-21, 24-28     ราคา 22,900.- บาท   อ่านต่อ...

 


pek01 2010-07-14

ca

ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สวนผลไม้

5 วัน 4 คืน บิน CA พัก 4 ดาว


*    เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
*    ชม...สวนผลไม้ตามฤดูกาล
*    ชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก
*    ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี
*    ช้อปปิ้งสุดมันส์.. ถนนหวังฟู่จิ่ง และตลาดรัสเซีย
*    พักโรงแรมระดับ 4 ดาว...พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ ...กายกรรมปักกิ่ง

มิ.ย. 58  :  05-09, 12-16, 19-23, 26-30     ราคา 22,900.- บาท   อ่านต่อ...

 


pek01 2010-07-14

ca

เชียงใหม่ - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน

5 วัน 3 คืน บิน CA


*    เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

*    ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนหวังฟู่จิ่ง และ ตลาดรัสเซีย
*    พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พิเศษ...ชมโชว์สุดอลังการ...กายกรรมปักกิ่ง
*    บุฟเฟต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด

ก.ย. 58  :  05-09, 19-23       ราคา 21,900.- บาท

ต.ค. 58  :  03-07                 ราคา 21,900.- บาท

                17-21, 24-28       ราคา 23,900.- บาท   อ่านต่อ...pek01 2010-07-14

ca

ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน

5 วัน 4 คืน บิน CA


*    เที่ยว กำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
*    ชมความงดงามของ พระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติ

                                        ศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี
*    ช้อปปิ้งสุดมันส์..THE PLACE ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝู่จิ่ง
*    ชมโชว์ตื่นเต้นเร้าใจ...กายกรรมปักกิ่ง
*    คุ้มสุดๆ !! อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว

ก.ค. 58  :  03-07, 10-14, 17-21, 24-28                      

                ราคา 22,900.- บาท

ส.ค. 58  :  07-11, 08-12, 14-18, 21-25, 28-01 ก.ย.    

                ราคา 22,900.- บาท

ก.ย. 58  :  04-08, 11-15, 18-22                                  

                ราคา 22,900.- บาท   อ่านต่อ...pek01 2010-07-14

ca

SHOCK PRICE ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน

5 วัน 3 คืน บิน CA


*    เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
*    ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง...ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุค

                                        ราชวงศ์หมิง
*    ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี
*    ช้อปปิ้งสุดมันส์.. ถนนหวังฟู่จิ่ง ตลาดรัสเซีย
*    เมนูพิเศษ....อาหารกวางตุ้ง, สุกี้ปักกิ่ง+นํ้าจิ้มไทยรสเด็ด , เป็ดปักกิ่ง
*    คุ้มสุดสุด!! อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า

     200 ชนิด มูลค่า 970 บาท

ก.ค. 58 :  01-05, 08-12, 15-19, 22-26         ราคา 22,900.- บาท                          

                31-03 ส.ค.                               ราคา 23,900.- บาท

ส.ค. 58  :  05-09, 07-11, 09-13, 19-23         ราคา 22,900.- บาท

                12-16                                      ราคา 23,900.- บาท

ก.ย. 58  :  02-06, 09-13, 16-20, 23-27        ราคา 22,900.- บาท   อ่านต่อ... 

ฉงชิ่ง - อู่หลง - ต้าจู๋

E-mail Print

ckg

tg

บินตรง .. ฉงชิ่ง - อู่หลง - ต้าจู๋ อาบน้ำแร่

 5 วัน 4 คืน บิน TG


*    มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของนครฉงชิ่ง
*    หลุมฟ้า สะพานสวรรค์...ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุด

     ของเอเชีย
*    อลังการ...ผาหินแกสะลักที่เป่าติ่ง
*    ถ้ำฝูหยงต้ง...ตระการตาหินงอกหินย้อยในถ้ำสวยที่สุดของจีน

มิ.ย. 58  :  17-21     ราคา 26,900.- บาท

ก.ค. 58  :  11-15     ราคา 26,900.- บาท

ส.ค. 58  :  19-23     ราคา 27,900.- บาท

ก.ย. 58  :  09-13     ราคา 27,900.- บาท   อ่านต่อ...

 


 

คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง

E-mail Print

kmgtg

คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง

5 วัน 4 คืน บิน TG


*    ชมเมืองโบราณต้าหลี่ และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่
*    ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
*    ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลก
*    เมนูพิเศษ อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
*    พักโรงแรม 4 ดาว

ก.ค. 58   :  01-05, 15-19, 22-26      ราคา 23,900.- บาท

ส.ค. 58   :  08-12, 12-16                  ราคา 24,900.- บาท 

ก.ย. 58   :  02-06, 16-20, 23-27      ราคา 23,900.- บาท   อ่านต่อ...

 


 

คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง

E-mail Print

คุนหมิง - ต้าchangliraหลี่ - แชงกรีล่า - ลี่เจียง (นั่งรถ)  mu
6 วัน 5 คืน บิน MU


*    ชมเมืองโบราณต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบ
     ของเมืองไท่เหอ
*    ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้
*    ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ ... Impression Li Jiang โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
*    ชม (ฉางเจียงตี่ยี่วาน) อันเกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต
*    เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง สุกี้ปลาแซลมอน อาหารไทย
*    พิเศษ...น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 2 ใบ / ใบละไม่เกิน 23 กก. รวมเป็น 46 กก.

มิ.ย. 58  :  18-23, 24-29                ราคา 23,900.- บาท

ก.ค. 58  :  08-13, 15-20                ราคา 26,900.- บาท

ส.ค. 58  :  07-12, 19-24, 26-31     ราคา 26,900.- บาท
ก.ย. 58  :  09-14, 16-21                ราคา 25,900.- บาท   อ่านต่อ...คุนหมิง - ต้าblue moon valleyหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า mu

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (นั่งรถ) 
6 วัน 5 คืน บิน MU


*    ชมเมืองโบราณต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบ
                                         ของเมืองไท่เหอ
*    ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้
*    ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ ... Impression Li Jiang โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
*    ชม (ฉางเจียงตี่ยี่วาน) อันเกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต
*    เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง สุกี้ปลาแซลมอน อาหารไทย
*    พิเศษ...น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 2 ใบ / ใบละไม่เกิน 23 กก. รวมเป็น 46 กก.

มิ.ย. 58  :  24-29                 ราคา 24,900.- บาท
ก.ค. 58  :  15-20                 ราคา 27,900.- บาท

ส.ค. 58  :  07-12                 ราคา 27,900.- บาท
ก.ย. 58  :  09-14, 16-21     ราคา 26,900.- บาท   อ่านต่อ...คุนหมิง - ต้าchangliraหลี่ - ลี่เจียง  tg
5 วัน 4 คืน บิน TG


*    ชมเมืองโบราณต้าหลี่ และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่
*    ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
*    ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลก
*    เมนูพิเศษ!! อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
*    พักโรงแรม 4 ดาว

มิ.ย. 58  :  10-14, 24-28                 ราคา 21,900.- บาท

ก.ค. 58  :  01-05, 15-19, 22-26     ราคา 23,900.- บาท

ส.ค. 58  :  08-12, 12-16                 ราคา 24,900.- บาท   อ่านต่อ...ก.พ. :  31 ม.ค.-04 ก.พ., 12-16 ก.พ.57  ราคา 26,900.- บาท อ่าน ต่อ...  

 

กุ้ยหลิน : กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - หลงเซิ่น / เตี๋ยฉ่าย - หลีเจียง - หยางซั่ว

E-mail Print

Guilin1czกุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - หยางซั่ว - โชว์มิราจ

6 วัน 5 คืน บิน CZ (ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์)


*    ชมนาขั้นบันได สันหลังมังกรที่สวยที่สุด ที่หมู่บ้านหลงจี๋
*    ขึ้นเขางวงช้าง (รวมบัตรขึ้นเขา) ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียงใน

                                      ตัวเมือง
*    ผ่านชมเจดีย์เงิน และเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
*    เขาเหยาซาน ... ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองกุ้ยหลินอันสวยงาม
*    ชม..โชว์ MIRAGE GUILIN ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์มนต์รักชาวเรือ
*    เมนูพิเศษ....ขาหมูร่ำรวย, เผือกคริสตัล, ปลาแช่เบียร์ และเป็ดปักกิ่ง

มิ.ย. 58  :  19-24                                   ราคา 19,900.- บาท
ก.ค. 58  :  03-08, 17-22, 31-05 ส.ค.     ราคา 19,900.- บาท

ส.ค. 58  :  12-17, 21-26                        ราคา 19,900.- บาท
ก.ย. 58  :  04-09, 18-23                        ราคา 19,900.- บาท   อ่านต่อ...•    ชมความงามประตูสวรรค์ ของ เขาเทียนเหมินซาน
•    ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนต์
•    ประทับใจกับ โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว...ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
•    ถ้ำพญามังกร (หลงหวังต้ง) ถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย
 

เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจว - หังโจว / อี้อู / ตงหยาง / ผู่โถวซาน

E-mail Print

sha01

เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - หังโจว - ถงหลี่ - ซูโจวtg

5 วัน 4 คืน บิน  TG


*    หังโจว...ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
*    ถงหลี่...ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณ พร้อมชมสินค้าพื้นเมือง
*    ซูโจว...ชมการจัดสวนของเศรษฐีสมัยก่อน และชมวัดซีหยวน
*    เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมหาดไว่ทาน หอไข่มุก+SKY WALK
*    ชมโชว์อลังการกายกรรม ERA
*    อู๋ซี...นมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) + วังกบิลพัตรจำลอง (รวมรถราง)
*    ช้อปปิ้งจุใจ....ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ถนนนานกิง ตลาด TAOBAOCHENG
     ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
*    เมนูพิเศษ..ซี่โครงหมูอู๋ซี, ขาหมูร่ำรวย, ไก่ขอทาน, หมูตงโพ, เสี่ยวหลงเปา

มิ.ย. 58  :  10-14, 24-28                 ราคา 25,900.- บาท

ก.ค. 58  :  01-05, 09-13, 22-26     ราคา 25,900.- บาท
ส.ค. 58  :  12-16, 26-30                 ราคา 25,900.- บาท  
ก.ย. 58  :  02-06                            ราคา 25,900.- บาท   อ่านต่อ...sha01

เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจว - โจวจวง - หังโจวtg

5 วัน 4 คืน บิน  TG


*    หังโจว...ล่องทะเลสาบซีหู
*    โจวจวง...ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณ พร้อมชมสินค้าพื้นเมือง
*    ซูโจว...ชมการจัดสวนของเศรษฐีสมัยก่อน และชมวัดซีหยวน
*    เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมหาดไว่ทาน ขึ้นตึก SWFC
*    ชมโชว์อลังการกายกรรม ERA
*    อู๋ซี...นมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง)
*    ช้อปปิ้งจุใจ....ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ถนนนานกิง ตลาด TAOBAOCHENG
     ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

มิ.ย. 58  :  24-28     ราคา 26,900.- บาท

ก.ค. 58  :  09-13     ราคา 26,900.- บาท   อ่านต่อ...

 


sha01

เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจว - ถงหลี่ - หังโจวmu

6 วัน 4 คืน บิน  MU/FM


*    อู๋ซี...นมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ+วังกบิลพัสดุ์จำลอง
*    ซูโจว..ชมวัดซีหยวน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันมือ พันตา
*    ถงหลี่..ล่องเรือชมตลาดน้ำโบราณหมู่บ้านถงหลี่ สถานที่อันเป็น
                                         มรดกโลกพร้อมเข้าชม สวนหวนคำนึง หรือ ทุ่ยซือหยวน
*    หังโจว..ล่องเรือทะเลสาบซีหู
*    เซี่ยงไฮ้..หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ เร้าใจกับโชว์อลังการ กายกรรม ERA
*    เมนูพิเศษ..บุฟเฟต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว ท่านจะได้ชิมอาหาร
     กว่า 200 ชนิด พร้อมเมนูพิเศษ ไก่ขอทาน,ไก่แดง, ซี่โครงหมูอู๋ซี, หมูพันปี, เสี่ยวหลงเปา

ก.ค. 58  :  14-19, 29-03 ส.ค.                 ราคา 23,900.- บาท

ส.ค. 58  :  04-09, 11-16, 25-30 ส.ค.      ราคา 23,900.- บาท
ก.ย. 58  :  01-06, 15-20                         ราคา 23,900.- บาท   อ่านต่อ...sha01

เซี่ยงไฮ้ - ผู่โถวซาน - หังโจว - อู๋ซีmu

6 วัน 4 คืน บิน  MU/FM


*    เกาะผู่โถวซาน...นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป หนานไห่

     กวนอิม วัดผู่จี้ (พักบนเกาะ 1 คืน)
*    หังโจว..ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
*    เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมหาดไว่ทาน ขึ้นหอไข่มุก

     และเร้าใจกับโชว์อลังการ...กายกรรม ERA
*    เมนูพิเศษ..ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน, หมูพันปี, ซีฟู้ด Golden Jaguar

มิ.ย. 58  :  30-05 ก.ค.         ราคา 27,900.- บาท
ก.ค. 58  :  14-19                ราคา 27,900.- บาท 

ส.ค. 58  :  04-09, 20-30     ราคา 27,900.- บาท 

                 11-16                 ราคา 28,900.- บาท
ก.ย. 58  :  01-06, 15-20     ราคา 27,900.- บาท   อ่านต่อ...pek03 2010-07-14

หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง (3 บิน)ca

6 วัน 4 คืน บิน  CA


*    หังโจว...ล่องทะเลสาบซีหู
*    เซี่ยงไฮ้...ขึ้นชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้บนหอไข่มุก
*    ปักกิ่ง...ตามรอยประวัติศาสตร์ กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง
                                         พระราชวังฤดูร้อน
*    พิเศษ...ชม 2 โชว์ดังจาก 2 เมือง เซี่ยงไฮ้...ชมกายกรรม ERA ปักกิ่ง...ชมกายกรรมปักกิ่ง
*    พิเศษสุดๆ...บุปเฟต์ซีฟู้ด Golden Jaguar

ก.ค. 58  :  15-20, 22-27                                  ราคา 21,900.- บาท

ส.ค. 58  :  12-17, 19-24                                  ราคา 21,900.- บาท

ก.ย. 58  :  02-07, 09-14, 16-21, 30-05 ต.ค.   ราคา 23,900.- บาท

ต.ค. 58  :  07-12, 14-19                                  ราคา 23,900.- บาท

                 21-26                                             ราคา 25,900.- บาท   อ่านต่อ...เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว จูเจียเจี่ยว

5 วัน 3 คืน บิน ไชน่าอีสเทิร์น MU./FM


•    เที่ยวหังโจว......ล่องทะเลสาบซีหู ....ช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
•    ล่องเรือชม....เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ..ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียง
•    นมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ  พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร
•    นมัสการ...วัดพระหยกขาว  วัดนี้มีความสำคัญในด้านวัฒนธรรมที่สุดในเซี่ยงไฮ้
•    อาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเป่า ไก่ขอทาน หมูพันปี  อาหารเสฉวนพร้อมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ขาหมูซูโจว   ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว พิเศษสุดสุด !!  ปูขน (คนละ1ตัว)


ม.ค. :  18-22 ม.ค.56    ราคา 20,900.-   บาท
ก.พ. :  27 ก.พ.   03 มี.ค.56   ราคา 20,900.-   บาท

มี.ค. :  06-10 , 13-17 ,  20-24 ,  27-31 มี.ค.56   ราคา 20,900.- บาท   อ่าน ต่อ...

 

 

กวางเจา / จางเจียเจี้ย / เทียนเหมินซาน

E-mail Print

gj01tgกวางเจา - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - YanYu Show

6 วัน 5 คืน บิน TG


*    สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่งหวง
*    ชมความงามประตูสวรรค์...เขาเทียนเหมินซาน...พิสูจน์ความกล้า

     ที่ระเบียงแก้ว
*    ชมเขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์
*    ล่องเรือชมความงามของถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง)
*    ชมโชว์ YanYu ZhangJiaJie...วัฒนธรรมของชนเผ่าถู่เจีย
*    ช้อปปิ้งสุดมันส์...กับถนนเป่ยจิงลู่

มิ.ย. 58  :  09-14, 23-28      ราคา  29,900.- บาท 

ก.ค. 58  :  14-19                  ราคา  29,900.- บาท

ส.ค. 58  :  07-12, 11-17       ราคา  29,900.- บาท   อ่านต่อ...•    ชมความงามประตูสวรรค์ ของ เขาเทียนเหมินซาน
•    ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนต์
•    ประทับใจกับ โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว...ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
•    ถ้ำพญามังกร (หลงหวังต้ง) ถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย
 

เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง / ง้อไบ๊ / เล่อซาน

E-mail Print

jew05

mu

เฉินตู  - จิ่วจ้ายโกว - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

5 วัน 4 คืน บิน MU..พัก 4 ดาว

 

*    เฉินตู...ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
*    จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา
*    ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี
*    ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

มิ.ย. 58   :  17-21     ราคา 23,900.- บาท   อ่านต่อ...

 


jew05

tg

เฉินตู  - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง

6 วัน 5 คืน บิน TG

 

*    สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ

     “หวงหลง”
*    จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์
*    พร้อมชม โชว์ทิเบต ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน
*    เฉินตู...ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
*    ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายาก ถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน
*    ลิ้มรสอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

มิ.ย. 58  :  09-14, 23-28     ราคา 27,900.- บาท

ก.ค. 58  :  07-12, 21-26     ราคา 27,900.- บาท

ส.ค. 58  :  07-12, 25-30     ราคา 27,900.- บาท

ก.ย. 58  :  22-27                 ราคา 31,900.- บาท   อ่านต่อ...

 


jew05

tg

เฉินตู  - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - เล่อซาน - ง้อไบ๊

8 วัน 7 คืน บิน TG

 

*    สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ

     “หวงหลง”
*    มรดกโลก...อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์
*    พร้อมชม โชว์ทิเบต ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน
*    เฉินตู...ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
*    ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน
*    ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน
*    ขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง
*    ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

ต.ค. 58  :  18-25, 24-31                     ราคา 50,900.- บาท

                 26-02 พ.ย.                         ราคา 50,900.- บาท

พ.ย. 58  :  02-09, 06-13, 07-14          ราคา 42,900.- บาท   อ่านต่อ...•    ชมความงามประตูสวรรค์ ของ เขาเทียนเหมินซาน
•    ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนต์
•    ประทับใจกับ โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว...ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
•    ถ้ำพญามังกร (หลงหวังต้ง) ถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย
 

ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน

E-mail Print

jang tgฉางชา จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง โชว์จิ้งจอกขาว

5 วัน 4 คืน บิน TG

 

*    ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน
*    ชมเขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์

*    ประทับใจกับ โชว์จิ้งจอกขาว...ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาว
                                          ที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
*    ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง)...พร้อมล่องเรือชมความงามภายในถ้ำ
*    ล่องเรือชมความงามของ...ทะเลสาบเป่าเฟิงหู

มิ.ย. 58  :  10-14, 24-28     ราคา  24,900.- บาท
ก.ค. 58  :  01-05, 08-12     ราคา  24,900.- บาท

ส.ค. 58  :  08-12, 12-16     ราคา  24,900.- บาท   อ่านต่อ...

 


jang tgฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง โชว์จิ้งจอกขาว

6 วัน 5 คืน บิน TG

 

*    ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน
*    สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่งหวง
*    ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์
*    ประทับใจกับ โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว...ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
*    ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง)...พร้อมล่องเรือชมความงามภายในถ้ำ
*    ล่องเรือชมความงามของ...ทะเลสาบเป่าเฟิงหู

มิ.ย. 58  :  05-10, 12-17, 19-24, 26-01 ก.ค.     ราคา  26,900.- บาท

ส.ค. 58  :  07-12, 14-19                                 ราคา  26,900.- บาท   อ่านต่อ...

 


jang czฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาอวตาร

6 วัน 5 คืน บิน CZ


*    ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน
*    สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่งหวง
*    ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์
*    ชมความงามของถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง)...พร้อมล่องเรือชมความงามภายในถ้ำ
*    ชมเกาะส้ม...สวนสาธารณะกลางแม่น้ำ ใจกลางนครฉางซา

ก.ค. 58  :  09-14, 23-28     ราคา  22,900.- บาท  

ส.ค. 58  :  27-01 ก.ย.        ราคา  22,900.- บาท

ก.ย. 58  :  10-15, 24-29     ราคา  22,900.- บาท   อ่านต่อ... 

เจิ้งโจว - ไคเฟิง - ลั่วหยาง - ซีอาน

E-mail Print

xi-an

 czเจิ้งโจว - ไคเฟิง - ลั่วหยาง - ซีอาน

6 วัน 5 คืน บิน CZ (ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์)

 
*    เติงเฟิง... ชม วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) วัดพุทธอันดับหนึ่งของจีน
*    ลั่วหยาง...ชมถ้ำหินหลงเหมิน มรดกทางวัฒนธรรมของโลกใน

                                     ปี ค.ศ.2000
*    สัมผัส... รถไฟความเร็วสูงจากลั่วหยางสู่ซีอาน ด้วยความเร็วสูงสุด 300 กม./ชั่วโมง
*    ซีอาน...ชมกองทัพทหารดินเผา (รวมรถไฟฟ้า) มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ.1987
*    ตื่นตาตื่นใจกับ...โชว์ราชวงศ์ถัง และ การแสดงกังฟู
*    เมนูพิเศษ...เกี๊ยวซีอาน , เป็ดย่าง , สุกี้มองโกล

มิ.ย. 58  :  14-19, 28-3 ก.ค.     ราคา 30,900.- บาท   อ่านต่อ...

 


 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2

ทัวร์ต่างประเทศแนะนำ

ยุโรป : เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส/เยอรมนี-ยุโรปตะวันออก

ยุโรป : เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส/เยอรมนี-ยุโรปตะวันออก


EU. Germany-Switzerland-France

9 วัน  6 คืน บิน TK


*    บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
     และพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี
*    ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค
*    เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาท
     เจ้าหญิงนิทรา
*    ชมเมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิส
*    นั่งรถไฟสู่ Top of Europe สถานีรถไฟตั้งอยู่สูงที่สุดในยุโรปที่ตั้งอยู่บน
     ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau)
*    เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของสวิสและเมืองมรดกโลก
*    เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) ที่ยิ่งใหญ่และงดงาม
*    ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ใจกลางกรุงปารีส

ส.ค. - ต.ค. 58  :  ราคา 75,900.- บาท    อ่านต่อ...  

 


EU. Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria

8 วัน  5 คืน บิน EK


*    บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
     และพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี.
*    เยือนแบมเบิร์ก (Bamberg) เมืองมรดกโลก
*    เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlory vary)
*    สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) แบบเต็มอิ่ม ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม
*    ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)     
     ที่โค้งน้ำสุดสวยของแม่น้ำดานูบ
*    เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
*    เที่ยวซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท

มิ.ย. - ต.ค. 58  :  ราคา 59,900.- บาท    อ่านต่อ...  EU. Germany-Czech-Austria

8 วัน  5 คืน บิน EY


*    บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทาง
     เศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี
*    เยือนแบมเบิร์ก (Bamberg) เมืองมรดกโลก
*    เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlory vary)
*    สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) แบบเต็มอิ่ม ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม
*    พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
*    เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
*    เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่แสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า
     4,500 ปี
*    เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neushwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาท
     เจ้าหญิงนิทรา

ส.ค. - ต.ค. 58  :  ราคา 59,900.- บาท    อ่านต่อ...  

 


EU. Germany-Austria-Czech-Slovak-Hungary

8 วัน  5 คืน บิน QR


*    เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)

     ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย
*    ชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค
*    เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า

     4,500 ปี
*    พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรนํ้างามแห่งโบฮีเมีย
*    สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
*    เดินเล่นที่เขตเมืองเก่าที่บราติสลาวา (Bratislava)   
*    ล่องเรือชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองที่มีความสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชน

     หลายเชื้อชาติ
*    เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่ง

     ราชวงศ์ฮับสบวร์ก

ส.ค. - ก.ย. 58  :  ราคา 59,900 - 65,900.- บาท   อ่านต่อ...   


EU. Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria

8 วัน  5 คืน บิน EK


*    บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
     และพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี.
*    เยือนแบมเบิร์ก (Bamberg) เมืองมรดกโลก
*    เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlory vary)
*    สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) แบบเต็มอิ่ม ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม
*    ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)     
     ที่โค้งน้ำสุดสวยของแม่น้ำดานูบ
*    เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
*    เที่ยวซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท

มิ.ย. - ต.ค. 58  :  ราคา 59,900.- บาท    อ่านต่อ...  


ยุโรป : ออสเตรีย-เช็ก-ยุโรปตะวันตก

ยุโรป : ออสเตรีย-เช็ก-ยุโรปตะวันตก


EU. Austria-Czech-Germany-

Luxembourg-Belguim-Netherland

9 วัน 6 คืน บิน TK / BR


*    นำท่านบินตรงสู่ประเทศออสเตรีย ในเส้นทางยอดนิยม
                                         "ยุโรปตะวันออกพบยุโรปตะวันตก"
*    เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)    
     แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์กกลางกรุงเวียนนา
*    ชมเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรนํ้างามแห่งโบฮีเมีย
*    สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม
*    เยือนแบมเบิร์ก (Bamberg) เมืองมรดกโลก
*    ชมเมืองศูนย์กลางธุรกิจที่แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt)
*    แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
*    เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป
     กลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
*    เที่ยวชมเมือง บรูจส์ (Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลสมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ
*    ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
*    สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของกังหันลมโบราณและวิถีชีวิตแบบชาวดัทช์แท้ๆ ที่
     หมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans)

ก.ค. - ต.ค. 58  :  ราคา 59,900 // 69,900.- บาท  *บิน Turkish Airlines*  อ่านต่อ... 

ส.ค. - ต.ค. 58  :  ราคา 59,900 // 69,900.- บาท          *บิน Eva Air*       อ่านต่อ...  


EU. Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria

8 วัน  5 คืน บิน EK


*    บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
     และพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี.
*    เยือนแบมเบิร์ก (Bamberg) เมืองมรดกโลก
*    เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlory vary)
*    สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) แบบเต็มอิ่ม ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม
*    ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)     
     ที่โค้งน้ำสุดสวยของแม่น้ำดานูบ
*    เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
*    เที่ยวซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท

มิ.ย. - ต.ค. 58  :  ราคา 59,900.- บาท    อ่านต่อ...  


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Tel : 02-898-1024, 02-898-2470
Fax : 02-415-5035 
Mobile : 089-132-8480
google map
You are here: Home *ทัวร์ต่างประเทศ* จีน : ปักกิ่ง เฉินตู เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง